2021-08-09
Tillägg i kommentarer till 5.1, 5.3 OCH 5.8 m anl. av HD:s dom 2021-07-30 T 4071-20 (Ramavtalet)

2021-07-26
Tillägg i kommentarer till 5.1. 5.2, 5.3 och 5.8 m anl av HD:s dom 15 juli (Mätarställningen).

2021-06-23
Tillägg i kommentaren till 12.2 m anl av HD:s dom 16 juni 2021 T 3332-20 (Raytelligences skadeståndskrav)

2021-05-27
Tillägg i kommentarerna till 11.4 (reklamation), 12.4 (prisavdrag) och 12.5.2 (skadeståndets storlek) m anl av HD:s dom 27 maj 2021 (Suterränghuset på Ekerö)

2021-04-12
Ändringar i kommentarerna till 2.2.1, 5.3, 6.2 och 6.3 med anledning av två nya HD-avgöranden (Den skadade husbilen) samt (Tollare strand)