2022-07-26
Uppdaterade hänvisningar till nya konsumentköplagen och nya upplagan av Allmän avtalsrätt

2022-07-07
Ändringar i kommentaren till 5.4 om standardavtal på grund av HD:s dom 28 juni "Speditörpanten"

2022-05-11
Omfattande ändringar med anledning av HDs dom 2022-05-11 "Skatterådgivarens ansvarsbegränsning". Ny "regeltext" i 6.4.3 om ansvarsbegränsningar, kommentarer till 1.3.1 avtalsfrihet, 5.4 standardvillkor, 6.4.1 oskälighet, 12.5.2 bevisning om skada

2022-03-24
Genomgång av kommentarerna till nästan alla bestämmelser (uppdatering, fler länkar till källor). Dessutom kommentarer m anledning av HD:s dom "Lägenheten på Karlaplan"

2022-01-11
Ändringar i kommentarerna till 1.3.4, 11.3 och 11.4 med anledning av dagens HD dom "Svartöns pris"