2022-01-11
Ändringar i kommentarerna till 1.3.4, 11.3 och 11.4 med anledning av dagens HD dom "Svartöns pris"

2021-12-12
Ändringar i kommentarerna till 2.2.1 och 4.2 och m anl av HD:s dom 9 december "Låneavtalet med Svea Ekonomi"

2021-12-08
Ändringar i kommentarer till 1.3.4, 6.4.1 och 5.3 m anl av HD:s dom 1 december "Omsättningsmålet"

2021-08-09
Tillägg i kommentarer till 5.1, 5.3 OCH 5.8 m anl. av HD:s dom 2021-07-30 T 4071-20 (Ramavtalet)

2021-07-26
Tillägg i kommentarer till 5.1. 5.2, 5.3 och 5.8 m anl av HD:s dom 15 juli (Mätarställningen).