2024-07-24
Ändringar i kommentarer rörande avtals ingående, avtals innehåll, standardavtal och skadestånd med anledning av HD:s nya domar "Strukturen" och "Hökerums lånefordran".

2024-06-13
Omfattande tillägg i kommentaren till 12.5.2 m anl av HD:s dom "Flyttstädningen".

2024-02-06
Omfattande tillägg i kommentaren till 5.3 (om avtalstolkning) m anledning av HD:s dom 2024-01-25 ”Möbelvaruhuset i Boden”

2024-01-28
Ytterligare ändringar 1 februari. Tillägg i kommentaren till 6.4.3 och 6.4.4 om oskälighet m anledning av skiljedomar presenterade av B. Flodgren, Jämkning av kommersiella avtal mellan jämbördiga parter, SvJT 2024 s. 32

2023-11-13
Ändringar i kommentarerna till 12.5.1 och 12.5.2 m anledning av HD-fallet "Lägenheten i Jämjö"