2022-05-11
Omfattande ändringar med anledning av HDs dom 2022-05-11 "Skatterådgivarens ansvarsbegränsning". Ny "regeltext" i 6.4.3 om ansvarsbegränsningar, kommentarer till 1.3.1 avtalsfrihet, 5.4 standardvillkor, 6.4.1 oskälighet, 12.5.2 bevisning om skada

2022-03-24
Genomgång av kommentarerna till nästan alla bestämmelser (uppdatering, fler länkar till källor). Dessutom kommentarer m anledning av HD:s dom "Lägenheten på Karlaplan"

2022-01-11
Ändringar i kommentarerna till 1.3.4, 11.3 och 11.4 med anledning av dagens HD dom "Svartöns pris"

2021-12-12
Ändringar i kommentarerna till 2.2.1 och 4.2 och m anl av HD:s dom 9 december "Låneavtalet med Svea Ekonomi"

2021-12-08
Ändringar i kommentarer till 1.3.4, 6.4.1 och 5.3 m anl av HD:s dom 1 december "Omsättningsmålet"