Feedback på avtalslagen2020: 1.3.2 Principen om avtalsbundenhet, pacta sunt servanda

Tack för att du vill kommentera Avtalslagen 2020, fyll i din kommentar i formuläret nedan och klicka på skicka feedback.

| Avbryt